MISIUNEA ȘCOLII

Școala Profesională Holboca are drept misiune dezvoltarea personală, socială și profesională a copiilor și tinerilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și profesional din zonă.

Învățământul profesional de 3 ani, oferă o formare la standarde europene în domeniul Mecanic- Mecanic Auto și în domeniul Industrie alimentara- Brutar patiser, preparator produse făinoase, răspunzând cerințelor comunității locale. Unitatea noastră vizează dezvoltarea carierei, sporirea calității vieții și prosperitatea economică, promovând norme și idealuri ce vizează cultivarea respectului față de valori precum democrația, libertatea, adevărul și respectul față de instituții și semeni, dezvoltând instituția prin programe și parteneriate școlare județene, naționale și europene, asigurând dimensiunea europeană a educației oferite de școală, prin: